top of page

Kesilmemiş Camlar İçin Toleranslar

Türk Standartı EN ISO 8980-2

Merceklerde Güç Toleransları Değerler diyoptri cinsindendir.

Merceklerde Güç Toleransı-1.png
Silindir Güç Tolerans.png

Silindir Ekseni Yönündeki Toleranslar

Silindir Ekseni Tolerans.png

İlave Güç (Adisyon) Toleransları

İlave Güç Toleransı.png

Optik Merkezleme ve Prizmatik
Güç Toleransları

Optik Merkezleme.jpg

Malzeme ve Yüzey Kalitesi


Değerlendirme : Prizma referans noktasının civarında merkezlenmiş 30 mm çapında bir bölge dahilinde merceklerin içinde veya yüzey üzerinde görüşü engelleyebilecek herhangi bir kusur göstermemelidir. Bu bölgenin dışında camın içindeki ve/veya yüzeyindeki küçük kusurlar kabul edilebilir.

bottom of page