Kesilmemiş Camlar İçin Toleranslar

Türk Standartı EN ISO 8980-2

Merceklerde Güç Toleransları Değerler diyoptri cinsindendir.

Silindir Güç Tolerans.png

Silindir Ekseni Yönündeki Toleranslar

İlave Güç (Adisyon) Toleransları

Optik Merkezleme ve Prizmatik
Güç Toleransları

Malzeme ve Yüzey Kalitesi


Değerlendirme : Prizma referans noktasının civarında merkezlenmiş 30 mm çapında bir bölge dahilinde merceklerin içinde veya yüzey üzerinde görüşü engelleyebilecek herhangi bir kusur göstermemelidir. Bu bölgenin dışında camın içindeki ve/veya yüzeyindeki küçük kusurlar kabul edilebilir.