top of page

Oval Kesim

Daha İnce Konveks Organik Cam

Oval kesim, daha ince konveks organik gözlük camı elde edebilmek için geliştirilmiş bir tekniktir. Tek odaklı, bifokal ve multifokal olmak üzere tüm organik camlarda uygulanabilir. 

-Silindirde aks 45-135 aralığında olmalıdır. 

+Silindirde aks 0-45 veya 135-180 aralığında olmalıdır.

Oval Kesim.png
  • Oval kesimin avantaj sağlayabilmesi için, organik silindirik veya mixed camın sferik kısmının konveks, aksının da yeşil renkle gösterilmiş aks yönlerinde olması gerekir..

  • Oval camlarda maksimum incelik elde etmek için aks yönü dışında diğer önemli etkenler, camın silindir değeri ve dikey boyutudur. Silindir değerin ne kadar yüksek ise oval camın dikey ve yatay boyutları arasındaki fark o kadar fazla olmalıdır. Silindir değeri örneğin 2.00 D olan bir camda yatay-dikey farkı en az 10 mm olmalıdır. Silindir değeri 3.00 D veya daha fazla olduğu zaman ise daha estetik oval camlar için yatay-dikey farkı daha da arttırılmalıdır.

  • Oval camın sadece dikey boyutunun azaltılmasının camın kalınlığı üzerindeki etkisini,
    1.5 indeks +4.00 + 4.00 x 180 diyoptri cam için aşağıdaki örneklerle gösterebiliriz. 

Camin Boyutu.png
  • Çerçeve şablonu çizerek yapılan siparişlerde teknisyenlerimiz en ince konveks silindirik veya mixed organik camı elde edebilmek için, gerekli oval camın boyutlarını sizler için bilgisayarda hesaplayıp üretimi ona göre yapacaklardır.

  • Çerçevenin normal, misinalı veya faset olduğunu belirtirseniz çerçevenize uygun en ince organik camlar üretilecektir.

  • Siparişinizi çerçeve şablonu çizerek yapmışsanız ayrıca oval kesim boyutlarını belirtmenize gerek yoktur.


Tüm sferiklerde, tüm konkavlarda ve aks yönü yukarıdaki renkli bölge dışında konveks silindirik ve mixed camlarda oval kesim avantaj sağlamaz.

bottom of page